Evdengelsin'de ki ev yemekleriEvdengelsin'de ki ev yemekleriEvdengelsin'de ki ev yemekleriEvdengelsin'de ki ev yemekleriEvdengelsin'de ki ev yemekleriEvdengelsin'de ki ev yemekleriEvdengelsin'de ki ev yemekleri

Yeni sipariş vermek, aşçılara yorum yazmak ve adres ile ödeme bilgilerini kaydetmek için hesap oluştur.

Sepetin şu an boş

Evdengelsin Kullanıcı (Alıcı) Sözleşmesi

İşbu sözleşme Evdengelsin internet sitesi (“https://evdengelsin.net”) ile Evdengelsin sistemi ve arayüzlerini kullanacak ve bu servise kaydolup üzerinde alışveriş yapacak olan ALICI'nın karşılıklı sorumluluk ve haklarını tarif eder.

Hizmetler

Evdengelsin, sisteme hesap oluşturma formu üzerinden kayıt olma girişiminde bulunan ALICI’ya, Evdengelsin servisini kullanarak arayüzde bulunan ve gıda satışı yapan SATICI'lar ile internet ortamında alışveriş yapma hakkı ve Evdengelsin arayüzlerini kullanma hakkı verir.

Alıcı’nın Yükümlülükleri

3.1: ALICI, Evdengelsin arayüzü üzerinden yaptığı gıda ürünleri alışverişinin ardından sipariş onay sayfasında taahhüt ettiği tarihte ve saat aralığında, sipariş onay sayfasında belirlediği açık adreste bulunacağını beyan eder.

3.2: Sipariş onay sayfasında yanlış veya eksik adres girilmesi, iletişim bilgilerinin eksik girilmesi, verilen adresteki konuttaki teknik sorunlardan (kapı zili bozuk vb.) dolayı ALICI'ya ulaşılamaması, yanlış teslimat tarihi ve saati belirlenmesi gibi durumlarda SATICI ve Evdengelsin sorumlu tutulamaz ve bu nedenlerden kaynaklanan teslimat gecikmelerinde veya teslimat yapılmaması durumunda ALICI iade talep edemez.

Evdengelsin'in Yetkileri

4.1: Evdengelsin, arayüzlerini ve sistemlerini herhangi bir zamanda durdurabilir, erişimi kısıtlayabilir ve sistem üzerinde yazılım güncelleştirmeleri yapabilir.

4.2: Evdengelsin, şüpheli işlemler yaptığı izlenen ALICI'ların Evdengelsin sistemindeki hesaplarını geçici olarak askıya alabilir, tamamen kapatabilir ve aktif siparişlerini sonlandırabilir.

4.3: Evdengelsin, ALICI'nın sistemde kayıtlı e-posta adresine tanıtım, kampanya, bilgilendirme veya ikaz amaçlı elektronik iletiler ile sistemde kayıtlı cep telefonu numaralarına aynı amaçlarla SMS (kısa mesaj) gönderebilir. Gönderilen iletilerin amaçları, ileti içerisinde ifade edilir.

4.4: Evdengelsin, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

4.5: Evdengelsin, ALICI'lar tarafından sisteme yüklenecek olan her türlü fotoğraf, dosyaların ve sistemde bulundurulan veya oluşturulan mesajların, iletilerin ve yorumların belirli aralıklarla yedeklenmesi, depolanması ve silinmesi yetkisine sahiptir. ALICI tarafından sisteme yüklenen hiçbir belgenin ve sistemde bulunan hiçbir mesaj ve yorumun içeriğinden Evdengelsin sorumlu tutulamaz.

4.6: Evdengelsin, SATICI'da bulunmayan ürünlerin veya bu ürünlerin eksikliğinden dolayı üretilemeyen gıdaların ALICI'ya teslimatını sağlamayabilir. Evdengelsin arayüzünde sergilenen ürünler, bu ürünlerin stokta olduğunu belirtmez.

4.7: Evdengelsin, ALICI'nın kendi iradesiyle sisteme yüklediği her türlü yazılı, görsel ve işitsel medyayı başka bir ortamda paylaşma, bu verileri Evdengelsin arayüzü içinde başka adreslere taşıma, sosyal medyada ve site kullanıcılarının görebileceği başka alanlarda sergileme, istediği zaman bunları sistemden kaldırma veya gizleme haklarına sahiptir.

4.8: SATICI'ların panele eksik bilgi veya hatalı ürün girişlerinden ve bu hatalardan dolayı doğacak sorunlardan ve zararlardan Evdengelsin sorumlu değildir. Eksik, hatalı, istenmeyen veya zararlı ürün teslimatı Evdengelsin yükümlülüğünde değildir ve bu sorunlarla ilgili Evdengelsin, ALICI ve SATICI arasındaki sorunların çözülmesi için sipariş iptali, ücret iadesi, üyelik feshi gibi aksiyonları alabilir.

4.9: Evdengelsin, mevzuata uyum ve teknik sorunların giderilmesi amaçlarıyla ALICI'ların aleyhine olmamak şartıyla işbu sözleşmeyi dilediği zaman değiştirme ve düzenleme, yeni maddeler ilave etme veya istediği maddeleri kaldırma yetkilerine sahiptir.

4.10: Evdengelsin, SATICI'ların ALICI'ya satışını yaptığı gıdaların içeriğinden sorumlu değildir.

Kullanım Amacı

ALICI, Evdengelsin sisteminde satışına müsade edilen, Evdengelsin arayüzden satın aldığı ve Evdengelsin arayüzlerinde sergilenen gıdaların kişisel kullanım amaçlı olduğunu ve bunların tekrar satışının mümkün olmadığını kabul eder.

Ödeme

Evdengelsin arayüzlerinden alışveriş yapan site kullanıcıları, Evdengelsin arayüzünde bulunan sipariş onay sayfasında belirtilen ödeme yöntemlerinden birini kullanarak ödeme yapabilirler. Sipariş onay sayfasında bulunan Online Kredi Kartı / Banka Kartı ile ödeme yapma seçeneği ile internet ortamından ödeme yapılabilir. Evdengelsin, sisteme ve arayüzlerine yeni ödeme yöntemlerini ("kapıda ödeme", "diğer ödeme sistemleri", "havale" vb.) ekleyebilir ve ALICI'ya sunulan ödeme yöntemlerini sistemden kaldırabilir veya gizleyebilir. Evdengelsin, ALICI'ya özel olarak izin verilen ödeme yöntemlerini değiştirebilir.

Ürün Teslimatı

ALICI sipariş esnasında belirttiği açık adres haricinde bir adrese kesinlikle teslimat yapılamayacağını kabul eder. Yanlış, hatalı veya eksik adres bildirimlerinde ALICI kendisinin bulunmadığı bir adres beyan ettiğinden dolayı doğacak sorunları ve kanuni yükümlülükleri kabul eder.

Kişisel veri ve bilgilerin Saklanması

ALICI, Evdengelsin’e üye olurken Kullanıcı Sözleşmesini onaylamak ve üyelik sonrası Web Sitesi içerisindeki hareketleri esnasında, veri sorumlusu Evdengelsin ile paylaştıkları ad, soyad, elektronik posta adresi, sipariş adres/adresleri, telefon numarası, ödeme bilgileri gibi kişisel verilerinin (“Kişisel Veri/ler”) Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da belirlenmiş olan esaslar çerçevesinde işlenmesine, 3. kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Kişisel Veriler’in işlenmesi, 3. kişilere aktarılması Kullanıcı ile Evdengelsin arasında kurulan hukuki ilişkiye dayanmaktadır. ALICI tarafından sisteme yüklenen bilgiler ve belgeler Evdengelsin tarafından anonimleştirilerek ve/veya şifrelenerek kullanılabilir. Ayriyeten, ALICI'lar ve Evdengelsin arayüzünü kullanan diğer site kullanıcıları, kendilerinin Evdengelsin sistemi ve arayüzleri üzerinde yaptıkları tüm işlemler (verilen siparişler, yapılan alışverişler, form doldurma ve arayüz üzerindeki butonlara tıklama/dokunma aksiyonları vb.) ile buna benzer tüm veri/verilerin Evdengelsin tarafından kullanıcı deneyimini iyileştirmek, analizler yapmak ve 3. kişilere daha iyi hizmet sağlayabilmek adına depolanabilir, kaydedilebilir ve iş ortakları ile paylaşılabilir olduğuna dair açık rızalarının olduğunu beyan ederler.

Ürün İadeleri

Sipariş; yazılım hataları, yazılım güncelleştirmeleri, SATICInın satış yaptığı alanlar dışında kalan bir alandan satış alması, sipariş henüz onaylanmamışken ALICI tarafından Evdengelsin arayüzden yapacağı iptal bildirimleri durumlarında iptal edilir ve ALICIya tam ücret iadesi yapılır.

Sipariş teslimi sırasında ALICI’nın belirttiği açık adresteki konutta bulunmaması, yanlış adres girmesi veya yanlış ürün siparişi vermesi durumlarında Evdengelsin, ücret iadesi yapmama hakkına sahiptir.

Satışı yapılan ürünün bozuk, sağlığa ciddi anlamda zararlı veya ALICI’nın sipariş esnasında belirttiği isteklere uyulmamış bir vaziyette teslim edildiği anlaşılır ve ALICI tarafından Evdengelsin’e görsel kanıtlarıyla birlikte beyan edilmesi durumunda Evdengelsin ücret iadesi yapma hakkını saklı tutar ve iade kararı Evdengelsin’in yapacağı incelemelere göre Evdengelsin tarafından verilir.

Yürürlülük

İşbu Sözleşme taraflar arasında ALICI'nın, hesap oluşturma formunu doldurmasından itibaren süresiz olarak yürürlüğe girer.

Sözleşmenin Feshi

Taraflar işbu sözleşmeyi diledikleri zaman sona erdirebileceklerdir. Sözleşmenin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.